Jak podają źródła historyczne, ziemia chełmińska, a więc i Wąbrzeźno, dość szybko znalazła się w zasięgu osadnictwa słowiańskiego. Najstarsze ślady tego osadnictwa datowane są na drugą połowę VII wieku i na wiek VIII.

Read More →