Na ul. Bernarda, w miejscu, gdzie dzisiaj jest parking, w 1847 roku położono kamień węgielny pod budowę synagogi.

Pod względem wyznania Żydzi byli trzecią co do wielkości grupą w mieście. Poza świątynią, mieli swój cmentarz oraz miejską szkołę żydowską, w której pracowało dwóch nauczycieli. W 1885 r. mieszkało tutaj 589 Żydów. Większość z nich wyjechała po 1920 roku. W 1931 roku w mieście było tylko 59 wyznawców judaizmu. Synagoga, która stała na tym placu, została wyburzona jesienią  1939 roku. II wojna światowa przyniosła też zagładę społeczności żydowskiej.