Ogłoszenia, zaproszenia – w tym od Prezydenta RP, i inne ciekawostki