Skąd wzięła się nazwa naszego miasta?  Odpowiedzi na to pytanie znajdziecie w materiale filmowym Miejskiej Telewizji Kablowej sprzed kilu lat…