Hejnał Wąbrzeźna został przyjęty uchwałą, którą radni podjęli na sesji 31 sierpnia 2009 roku. Jego kompozytorem jest Józef Mossakowski.