W czasach, kiedy Wąbrzeźno było pod zaborem Prus, na naszym rynku stała francuska armata, pomnik ku czci pamięci poległych podczas wojny prusko-francuskiej.

Armata (2)

Postawiono ją w 1896 roku, a 5 lipca tegoż samego roku – o czym donosi ówczesna codzienna gazeta Thorner Presse – odbyło się jej uroczyste odsłonięcie.

 

Francuską armatę, którą wojska pruskie zdobyły w czasie wojny prusko – francuskiej w latach 1870 – 71, postawiono „Zjednoczonej Ojczyźnie i na pamiątkę zmarłych, którzy przeżyli w pamięci, przyszłym pokoleniom do naśladowania!”.

Armata, wykonana z brązu, ważyła 546 kg. Była na niej data: 18 grudnia 1849 roku oraz nazwa „Is blaireau” (borsuk). Postawiono ją na „potężnym” cokole, który wybudowano z cegły. Na nim umieszczono obrazy reliefowe cesarza Wilhelma I  i Friedricha III oraz dwie tablice. Całość ogrodzono płotkiem.

(Artykuł z 1896 roku o odsłonięciu pomnika w Wąbrzeźnie: Thorner Presse-8.07.1896r.strona 2.Briesen-6 Juli (w rubryce aktualności z regionu, województwa)

 

 

 

Replika francuskiej armaty z 1849 roku, wykonana przez Jerzego SkrzynieckiegoReplikę francuskiej armaty możemy dzisiaj oglądać w Parku im. Marii Skłodowskiej – Curie przy ul. Wolności 47 (WDK). Wykonał ją i podarował miastu pan Jerzy Skrzyniecki – wąbrzeźnianin, pasjonat i kolekcjoner militariów. Jej uroczyste odsłonięcie odbyło się 22 maja 2014 roku.