Na terenie Wąbrzeźna odnaleźć można kilka typów cmentarzy. Najstarszą nekropolią jest przykościelny cmentarz katolicki pochodzący z XIV w., usytuowany wokół średniowiecznej

świątyni, oraz cmentarz parafialny z 1800 roku.

Następną grupę stanowią cmentarze ewangelickie z I i II połowy XIX w. oraz cmentarz żydowski z 1820 roku. Najmłodszym cmentarzem w mieście jest cmentarz parafialny i wojskowy przy ul. Mikołaja z Ryńska. Niestety tylko cmentarze katolickie zachowały do naszych czasów pierwotny układ działki. Wszystkie cmentarze ewangelickie oraz żydowski zatraciły pierwotny układ. Pozbawione zostały nagrobków drzewostanu, a teren został zabudowany lub rozparcelowany. Najstarsze nagrobki z XIX wieku odnaleźć można na cmentarzu parafialnym przy ul. Górnej.

\