1118165388

 

20.11.1898 – otwarcie linii kolejowej Toruń – Jabłonowo, powstanie dworca głównego Wąbrzeźno.

02.1898 – pierwszy kurs kolejką.

04.03.1898 – Briesener Kreisblatt publikuje cennik kolejki, np. przejazd III klasą – 20 fenigów, II klasą – 30 fenigów, dzieci od 4 do 10 lat – 50% zniżki, dzieci do 4 lat – zwolnienie z opłaty, przewóz psa – 10 fenigów, większy bagaż – 10 fenigów, wynajem wagonu – 4,5 marki.

01.04.1898 – uruchomienie pierwszej w Polsce elektrycznej linii kolejowej Wąbrzeźno – Wąbrzeźno Miasto (Stadtbahn Briesen), liczącej 3,28 km.

1899 – wzniesienie pierwszego budynku dworca Wąbrzeźno Miasto.

1911- w obsłudze kolejki pracuje 8 osób (3 maszynistów i 5 urzędników kolejowych). Kolejka odbywa 18 kursów dziennie, średnia liczba pasażerów jednego kursu – 16.

1918 – zmniejszenie liczby kursów do 16.

1920 – powrót Wąbrzeźna do Polski. Zmiana nazwy na Wąbrzeską Kolejkę Powiatową.

1923-24- wstrzymanie kursów kolejki z powodu braku prądu.

1939- zmiana nazwy kolejki na Kreisbahn Briesen i włączenie do Deutsche Reichsbahn. Roczny przewóz pasażerów – 101 tys.

1944- wprowadzenie zakazu korzystania z kolejki dla ludności cywilnej i przeznaczenie jej wyłącznie do celów wojskowych.

Jesień 1945 – przywrócenie transportu parowozowego.

1946 – ustalenie 8 kursów dziennie. Tabor liczył łącznie 5 wagonów trzech typów, a maszynista zarabiał 2 tys. zł miesięcznie.

1947- zwiększenie liczby kursów do 14.

1949 – przywrócenie transportu elektrycznego.

09.12.1950 – uchwałą Powiatowej Rady Narodowej powołano przedsiębiorstwo państwowe „Kolejka Powiatowa w Wąbrzeźnie”. Liczba pracowników – 9, liczba wagonów – 5.

1951  – liczba rocznie przewiezionych pasażerów – 276 tys.

1956-1957 – czterokrotne wykolejenie w ciągu 5 miesięcy.

1958 – przekazanie Kolejki Powiatowej w Wąbrzeźnie Polskim Kolejom Państwowym. Liczba dzienna kursów w obie strony – 24.

1959  – likwidacja kolei i trakcji elektrycznej i zastąpienie jej lokomotywą spalinową.

1967 –  wzrost liczby kursów do 32.

1969 – wymiana szyn i podkładów kolejowych. Dzienna liczba przewożonych pasażerów – 2000.

Lata 80.  – wycofanie lokomotyw manewrowych i wprowadzenie wagonów silnikowych.

1991  – likwidacja przewozów pasażerskich.

2001  – okazjonalny przejazd zorganizowany przez Joerga Hansella z Niemiec.

18.04.2008  – ostatni kurs pasażerski zorganizowany przez Duńskie Towarzystwo Miłośników Kolei.

2011 – wstrzymanie przewozów towarowych.

2012  – podjęcie decyzji o likwidacji torowiska.

2013 – rozbiórka torowiska i budowa w tym miejscu ścieżki pieszo-rowerowej.