herb-powiatu-wabrzeskiegoHerb powiatu wąbrzeskiego przedstawia czarne skrzydło orła z wyrastającą z jego barku ręką uzbrojoną w srebrny miecz.

Herb został ustanowiony uchwałą Rady Powiatu nr XIX/98/2000 z dnia 27 września 2000 r.

Herb jest syntezą całej tradycji heraldycznej, nawiązuje do herbu Prus Królewskich (w tym ziemi chełmińskiej) oraz herbu miasta Wąbrzeźno. Nawiązuje do tzw. orła mieczowego, który w 1454 został nadany Prusom Królewskim przez Kazimierza Jagiellończyka. Element skrzydła wyobraża orła, może też być kojarzony ze skrzydłem występującym w herbie miasta. Ręka zbrojna w miecz zaczerpnięta jest z herbu dynastycznego Jagiellonów.