W 10 stycznia 1534 roku bp Jan Dantyszek, przebywając na wąbrzeskim zamku, wystawił akt przywilejów i nadał miastu herb.